Περίπατος στην Παλιαχώρα της Αίγινας

Παλιαχώρα, Παληαχώρα, Παλαιοχώρα, ο οικισμός με τα πολλά ονόματα!